Namen en adressen van contactpersonen en instanties

Directie

Dhr Dennis Hoek

dhoek@h3o.nl
078 890 5810

Intern begeleiders

Mw Jannie Riemersma (groepen 1-5)

jriemersma@h3o.nl
Mw Karlijn Nijhoff (groepen 6-8)

knijhoff-dendekker@h3o.nl

Teamleiders

Mw Esther van Vliet (peuters & groepen 1-2)
evanvliet-vandermeer@h3o.nl


Dhr Sander van Aarle (groepen 3-5)

svanaarle@h3o.nl


Mw Vivian Tiebosch (groepen 6-8)
vtiebosch@h3o.nl


Administratie

Elly Boshoven
sterrekijker@h3o.nl
078-890 5804 

Vertrouwenspersoon in de school

Mw Mirjam Noordam
mnoordam@h3o.nl

Vertrouwensinspecteur

Meldpunt vertrouwensinspecteurs
Telefoon: 0900-1113111

Externe vertrouwenspersonen

Mw C.M. Rovers en Dhr K. Rovers
Mw Rovers: 06 53686304
Dhr Rovers: 06 53589542

Postadres:
Postbus 256,
3300 AG Dordrecht 

Ouder-Kind Coach

Mw Dorien van den Boogaart, 0 tot 4 jarigen

Mw Sabina Voet, 4 tot 13 jarigen

BSO de Sterrekijker

Mw Carolien Dekker
desterrekijkeropvangbso@h3o.nl
078 890 5809

Peuteropvang de Sterrekijker

Mw Carolien Dekker
desterrekijkeropvangpsz@h3o.nl
078 890 5808

VSO De Sterrekijker

Mw Lenneke Teerlink
sterrekijker@h3o.nl
078 890 5800

MR

Mw Ankje Wilbrink (secretaris)
Contact via Schoudercom

Voortgezet Onderwijs

Insula College
Locatie Halmaheiraplein
Halmaheirsplein 5
3312 GH Dordrecht
078- 890 5400

Locatie Koningstraat
Koningstraat 294
3319 PH Dordrecht
078 - 890 5200

Locatie Leerpark
Leerparkpromenade 300
3312 KW Dordrecht
078 - 618 4188

GMR H³O

De gemeenschappelijke medezeggeschapsraad is bereikbaar via gmrpo@h30.nl.

H³O

Stichting H³O
Postbus 151
3300 AD Dordrecht

Kolfstraat 120
3311 XL Dordrecht
078-890 5000
secretariaat@h3o.nl
www.h3o.nl

Voorzitter van College van Bestuur: Dhr. J. Ramaker
Voorzitter van de Raad van Toezicht: Dhr. Ir. R.A. van der Wal

Inspectie

Inspectie van het onderwijs
Postbus 2730
3500 GS Utrecht
Telefoon: 1400 (informatie Rijksoverheid)

Leerplicht

Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten
078 - 7708090

Klachtencommissie

Landelijke klachtencommissie onderwijs
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
030-2809590

Inspectie kinderopvang

Gemeentelijke inspectie kinderopvang
Dienst Gezondheid & Jeugd
Afdeling THZ
078-7708500

Register Kinderopvang

Landelijk Register Kinderopvang

SWV

Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Dordrecht
Museumstraat 67
3311 XP Dordrecht
078 - 8905017