Over de locatie

Historie: De Sterrekijker dateert uit 1974 en dankt haar naam aan de buurt waarin de school staat: Sterrenburg. 


Locatie: Het schoolgebouw aan de Boogschutter wordt herbouwd en zodoende zijn we tijdelijk gevestigd aan de Eulerlaan 49. De verwachting is dat we aan het einde van schooljaar 2019-2020 naar ons eigen plekje aan de Boogschutter terug verhuizen.


Voorzieningen: In ons tijdelijke gebouw hebben we twee verdiepingen waar peuters, BSO, groepen 1 t/m 8 hun plek hebben. Aan de school zit een sporthal vast waar wij gebruik van maken voor de spellessen. Voor de toestellessen maken we gebruik van de gymzalen aan de Weegschaal en de Ockenburg.

Schoolgrootte

IKC De Sterrekijker biedt basisonderwijs aan circa 440 kinderen. Binnen de opvang en het peuteronderwijs bieden we ruimte aan 30 tot 45 kinderen. De groepsgrootte varieert van 25 tot 31 kinderen. In de groepen met de meeste kinderen zorgen we voor extra ondersteuning door onderwijsassistenten of een dubbele bezetting qua leerkrachten.


Aantal pedagogisch medewerkers: 6

Aantal leerkrachten en onderwijsassistenten: 34


Voor een overzicht van de groepen met hun leerkrachten klik op onderstaande knop

Schooltijden

IKC De Sterrekijker werkt met een continurooster, de kinderen starten om 8:30 uur, hebben een lunchpauze (45 minuten, inclusief eten) en eindigen om 14:15 uur. 


De schooltijden:    

MA, DI, DO en VR   08.30-14:15

WO  08.30-12.30


De schooldeuren gaan om 8:15 uur open. Tijdens het inkoopkwartier hebben ouders de gelegenheid om mee te lopen naar de klas. 

Voor een overzicht van de verdeling van de onderwijstijd per groep en per vak klik op deze knop:

Kerndoelen

Binnen de wet is vastgesteld wat kinderen aan het eind van groep 8 moeten beheersen. Dit is in hoofdlijnen vastgelegd in de kerndoelen. Deze kerndoelen zijn gegroepeerd in een aantal vakgebieden. Ons onderwijsaanbod en onze moderne leermethodes voldoen aan de kerndoelen. De vakgebieden en methodes worden onder 'werkwijze' beschreven. Wilt u weten welke doelen de wetgever heeft gesteld aan de verschillende vakgebieden? Kijk op de website van Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO).

Kern van ons onderwijs

IKC De Sterrekijker biedt onderwijs waarbij kinderen actief betrokken worden. Hierbij maken wij gebruik van twee aanpakken:


1. NPDL, New Pedagogies Deep Learning: een wereldwijd netwerk van scholen die kinderen activeren in hun nieuwsgierigheid bij de echte wereld om hen heen. Grondlegger van NPDL is Michael Fullan. Meer lezen: http://www.turninglearning.nl


2. CLS, coöperatieve leerstrategieën: een aanpak waarbij kinderen via verschillende werkvormen in een 2-tal, 4-tal of grotere groep samenwerken en samenleven. Grondlegger van CLS is Spencer Kagan. Meer lezen: https://www.cooperatiefleren.nl


In beide aanpakken worden vakken als geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, techniek, levensbeschouwing, burgerschap en zeker ook taal met elkaar geintegreerd. Kinderen leren vanuit hun nieuwsgierigheid en betrokkenheid over de wereld waarin wij leven.