Inhoud

Contact

Vraag gerust een kennismakingsgesprek aan. ---- --- ----- --- - ---

Waarden

Onze missie, visie, kernwaarden en hoe wij zorgen voor een veilige leeromgeving.

IKC: Opvang en Onderwijs

Onderwijs en opvang onder één dak


De school

Historie, schoolgrootte, schooltijden en voorzieningen.

Zorg

Wij bieden elk kind een passende onderwijsplek. ---- ----- ----

Ouders

Over onze samenwerking met ouders, OC, MR, OR en de ouderbijdrage.

Team

Betrokken, enthousiaste medewerkers waar we trots op zijn! ---

Werkwijze
Hoe ziet een dag eruit en wat leren kinderen? ---- --- ----- -----

Resultaten

Onze onderwijskwaliteit en scores van onze leerlingen op de eindtoets.

Praktische zaken

Informatie over activiteiten, privacy, protocollen en verzuim.

Adressen

Adressen en namen van contactpersonen en instanties.

Overzicht H³O scholen

Bekijk op de kaart van Dordrecht waar u de andere schoollocaties kunt vinden.