Identiteit

Identiteit
Onze school heeft een christelijke grondslag. Alle kinderen zijn welkom en iedereen maakt kennis met de christelijke tradities en verhalen die in onze cultuur een belangrijke rol spelen.

Uitdaging en variatie
Op IKC De Sterrekijker ontwikkelen kinderen hun vaardigheden en talenten. Dat doen zij in heterogene groepen met flexibele leerplekken in de klas en op onze leerpleinen. De manier waarop zij leren wisselen wij af; klassikaal, zelfstandig, coöperatief, onderzoekend. Wij kijken daarbij naar wat het kind nodig heeft op de verschillende vak- en vormingsgebieden. Samen met de leerkrachten geven de leerlingen vorm aan thema’s en leveren op deze manier een bijdrage aan hoe hun onderwijs eruit ziet.

Burgerschap
Samenwerking en burgerschap zijn in ons onderwijs verweven. Met coöperatieve leerstrategieën werken we aan een positief klimaat in de klassen waarbij kinderen elkaars bijdragen leren waarderen. In de wereldoriëntatieprojecten komen maatschappelijk relevante thema’s voorbij.

Scroll naar boven