Onderwijs

Op IKC De Sterrekijker ontwikkelen kinderen hun vaardigheden en talenten. Dat doen zij in heterogene groepen met flexibele leerplekken in de klas en op onze leerpleinen. De manier waarop zij leren wisselen wij af; klassikaal, zelfstandig, coöperatief, onderzoekend. Wij kijken daarbij naar wat het kind nodig heeft op de verschillende vak- en vormingsgebieden. Samen met de leerkrachten geven de leerlingen vorm aan thema’s en leveren op deze manier een bijdrage aan hoe hun onderwijs eruit ziet.

Samenwerking en burgerschap zijn in ons onderwijs verweven. Met coöperatieve leerstrategieën werken we aan een positief klimaat in de klassen waarbij kinderen elkaars bijdragen leren waarderen. In de wereldoriëntatieprojecten komen maatschappelijk relevante thema’s voorbij.

Wilt u weten wat wij voor uw kind kunnen betekenen?

Scroll naar boven