Ouderbijdrage

Het onderwijs voor uw kind is gratis. Toch zijn er zaken die niet door de overheid bekostigd worden. Denk bijvoorbeeld aan vieringen en festiviteiten, kosten van sporttoernooien en sportkleding, . Daarom vragen wij van alle ouders per jaar en per kind een vrijwillige ouderbijdrage. Ook voor het schoolreisje en het kamp in groep 8 vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage.

“Alle leerlingen, ongeacht of de vijwillige ouderbijdrage betaald is, mogen altijd deelnemen aan alle activiteiten en festiviteiten”

Het betreft dus een vrijwillige bijdrage waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de OR en MR. De OR beheert ook het geld.  

Wilt u meer weten over de vrijwillige ouderbijdrage? Kijk dan in onze schoolgids

Scroll naar boven