Kernwaarden

Uniek
Ieder kind is uniek. Wij gaan daarom uit van verschillen tussen kinderen. We spelen in op hun eigen kwaliteiten, vaardigheden en talenten.

Hoge verwachtingen
Wij hebben hoge verwachtingen van de kinderen en van onszelf, dit uit zich in het stellen van hoge doelen en continu gericht zijn op versterking van ons onderwijs.

Verantwoordelijkheid
Kinderen hebben een eigen verantwoordelijkheid in hun ontwikkelproces, zo leren we kinderen zelfstandig te zijn en streven wij naar eigenaarschap.

Onze grondhouding
Wij werken vanuit respect, zorgzaamheid, verbondenheid, professionaliteit en plezier. Wij zijn daarbij betrokken bij de school en bij de ontwikkeling van onze kinderen. Samen werken we aan het realiseren van hun leerdoelen. We doen dat in een veilige omgeving, vanuit samenwerking met ouders en op een manier die bij het kind past.

Veiligheid
Op IKC De Sterrekijker hebben we drie schoolregels:
1. Wij hebben respect voor elkaar
2. Wij voelen ons veilig op school
3. Wij gaan met een ander om zoals we willen dat de ander met ons omgaat

Scroll naar boven