Missie en visie

onze Missie

IKC De Sterrekijker biedt vanuit de christelijke identiteit opvang en onderwijs op maat. Kinderen en teamleden ontdekken, ontplooien en benutten hun talenten. Kinderen ontwikkelen zich tot verantwoordelijke, goed toegeruste wereldburgers in de 21e eeuw.

onze Visie

Kinderen van IKC De Sterrekijker gaan respectvol om met andere mensen in de maatschappij. Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden. Wees trots op jezelf en op elkaar! Onze visie staat in het teken van ‘samen leven’, waarbij respect voor elkaar een sleutelbegrip is. Onze kinderen leren op een goede manier met elkaar om te gaan door bijvoorbeeld regelmatig samen te werken binnen of buiten de klas. Zo ontwikkelen de kinderen zich tot verantwoordelijke, goed toegeruste wereldburgers.

Scroll naar boven