Peuteropvang

PEUTERS
In onze peuteropvang, voorheen peuterspeelzalen, is voor kinderen van 2 tot 4 jaar veel te beleven, te spelen en te ontdekken. Met veel plezier komen peuters op meerdere dagdelen per week naar ons toe. De pedagogisch medewerkers dagen de kinderen uit om zich te ontwikkelen en nieuwe ontdekkingen te doen.

De Dienst Jeugd en Gezondheid (GGD) inspecteert de voorzieningen voor peuteropvang. De rapporten van deze inspectie zijn openbaar en kunt u via onderstaande link bekijken. 

WIJ BIEDEN
H3O biedt gezonde peuteropvang. Wij zorgen voor gezond eten en drinken; zo krijgen de kinderen water aangeboden en maken ze kennis met verschillende soorten fruit. Ook krijgen alle peuters wekelijks beweeglessen en spelen ze veel buiten. Op speelse wijze halen de peuters het H3O ‘Beweegdiploma’.

Naast dat uw kind plezier heeft in het bewegen, stimuleert het bewegen ook het aanleren van motorische, persoonlijke, sociale en emotionele vaardigheden.

OPTIMALE VOORBEREIDING
Onze peuteropvang is gevestigd in hetzelfde gebouw als onze basisschool en BSO. Samen vormen zij een integraal kindcentrum (IKC): opvang en onderwijs onder één dak. De peuters spelen dan ook regelmatig samen met de kleuters. Met aantrekkelijke ontwikkelingsmaterialen en educatieve programma’s worden de peuters voorbereid op de kleutergroep. De medewerkers van de peuteropvang en de basisschool vormen een hecht team en hebben intensief contact. Door te profiteren van elkaars deskundigheid zorgen zij samen voor een soepele overstap van uw kind naar groep 1.

AANDACHT VOOR WOORDENSCHAT
Wij hebben extra aandacht voor woordenschatonderwijs. Woordenschatontwikkeling heeft namelijk een directe relatie met schoolsucces. In alle vakken en bij alle lessen hebben kinderen woorden nodig om de les te kunnen begrijpen. Wanneer kinderen te weinig woorden kennen stagneert hun ontwikkeling in de middenbouw. Niet vanwege intelligentie, maar vanwege een gebrekkige woordenschat. Wij stellen ons daarom als doel dat iedere kleuter bij de start van groep 3 over een woordenschat van minimaal 3000 woorden beschikt. Dit woordenschatonderwijs start al spelenderwijs bij de peuters. Onze pedagogisch medewerkers zijn getraind om uw kind bij deze ontwikkeling te begeleiden.

MET OUDERS ÉÉN TEAM

Een goede relatie met u als ouder is belangrijk om optimale voorwaarden te scheppen voor de ontwikkeling van het kind. Ouders en pedagogisch medewerkers werken daarom als één team samen. Wij organiseren regelmatig ouderbijeenkomsten om kennis te delen en er worden leuke activiteiten voor ouder en kind georganiseerd.

TIJDEN EN DAGDELEN
Uw kind komt minimaal twee dagdelen naar onze peuteropvang. Meer opvang is mogelijk. Hierover kunt u in overleg met ons gaan bij aanmelding. Kinderen met een VE-indiciatie komen standaard 16 uur spelen, verdeeld over 3 dagdelen.

Het eerste kwartier van de dag is bedoeld om kinderen binnen te brengen en afscheid te nemen. Hierna begint het programma dat onder andere bestaat uit: een kringactiviteit, vrij spelen, buiten spelen, samen eten en drinken, knutselen en bewegen.

VOORSCHOOLSE EDUCATIE
Als het consultatiebureau of jeugdgezondheidszorg vermoedt dat een kind risico loopt op een taalachterstand in de Nederlandse taal, kan het kind in aanmerking komen voor VE (voorschoolse educatie). Dit betekent dat kinderen 16 uur per week gebruik mogen maken van de peuteropvang. Het doel van VE is om deze peuters extra goed voor te bereiden op de basisschool. 

KENNISMAKEN EN AANMELDEN
Wilt u uw kind aanmelden voor de peuteropvang? Of wilt u eerst vrijblijvend een keer een kijkje komen nemen? Vul dan het contactformulier in.

Scroll naar boven