Medezeggenschap

Elke school is verplicht om een medezeggenschapsraad te hebben. Ouders en leerkrachten zijn hierin gelijk vertegenwoordigd. De MR heeft een wettelijke (juridische) status.

De MR heeft bevoegdheden om mee te denken en mee te praten over beleidszaken die de school aangaan. Soms moet de school en/of het bevoegd gezag de MR om advies vragen, maar er zijn ook kwesties waarin de MR instemmingsrecht heeft. De MR-vergaderingen zijn normaal gesproken (gedeeltelijk) openbaar toegankelijk voor personeel en ouders van de school (als toehoorder).

U kunt contact opnemen met de MR via het volgende mailadres: mrsterrekijker@h3o.nl. Meer informatie over onze MR leest u in onze schoolgids.

Scroll naar boven