Basisonderwijs

De Sterrekijker hecht veel waarde aan goed onderwijs aan elk kind. Onderwijs wordt op maat aangeboden waarbij we gebruik maken van moderne methodes. Wereldoriëntatie bieden wij thematisch aan waarbij betrokkenheid en nieuwsgierigheid van de kinderen gestimuleerd wordt.

Onze school heeft een christelijke grondslag. Alle kinderen zijn welkom en iedereen maakt kennis met de christelijke tradities en verhalen die in onze cultuur een belangrijke rol spelen. 

Wilt u weten hoe ons onderwijs er uit ziet? Welke faciliteiten we bieden? In de schoolgids leest u alles over ons onderwijs. 

Naar de schoolgids

Passend onderwijs

 Alle scholen stellen voor passend onderwijs een plan op: het schoolondersteuningsprofiel. Hierin is vastgelegd welke ondersteuning een school kan bieden.

De keuzes die in ons schoolondersteuningsprofiel zijn gemaakt, gaan over welke ondersteuning wij kunnen bieden en welke leerlingen wel of niet geplaatst kunnen worden. Maar ook wat er van onze leraren verwacht mag worden en hoe ervoor gezorgd wordt dat zij die verwachtingen ook waar kunnen maken.

In het schoolondersteuningsprofiel kunnen ouders ook lezen voor welke extra hulp of ondersteuning onze school geen passende plaats is, bijvoorbeeld omdat bepaalde gespecialiseerde expertise nodig is die wij niet kunnen bieden.

Naar het Schoolondersteuningsprofiel→