Peuters

Wij bieden uw peuter een veilige en rijke leeromgeving aan waar gespeeld, ontdekt en geleerd wordt. De leidsters dagen de kinderen uit om zich te ontwikkelen en nieuwe ontdekkingen te doen.


Onze mensen van peuteropvang en basisschool vormen een hecht team. Door te profiteren van elkaars deskundigheid kunnen ze nog meer betekenen voor uw peuter. De ‘warme’ overdracht naar de basisschool, de nazorg en de doorgaande ontwikkelingslijn zijn belangrijke pluspunten voor uw kind.


De Dienst Jeugd en Gezondheid (GGD) inspecteert de voorzieningen voor peuteropvang. De rapporten van deze inspectie zijn openbaar en kunt u via onderstaande link bekijken. 


Naar GGD-inspectierapporten

Wat doet uw kind op de peuteropvang?

Wij werken met het programma 'Startblokken'. Hierbij werkt elke groep met verschillende thema’s die afgestemd zijn op de interesse van de kinderen. Ook de christelijke thema’s, de jaargetijden en nationale feestdagen komen aan bod. 


Vrij spelen is belangrijk voor een peuter, hier krijgen ze dan ook veel ruimte en tijd voor. Leidsters begeleiden en stimuleren uw peuter hierbij. 

Hoe lang speel je bij de peuteropvang?

Een speelochtend duurt 2,5 uur of 3,5 uur. Dit is afhankelijk van het type peutergroep waar uw kind speelt.

Het eerste kwartier is bedoeld om kinderen binnen te brengen en afscheid te nemen. Hierna begint het programma dat onder andere bestaat uit: een kringactiviteit, vrij spelen, buiten spelen, samen eten en drinken, knutselen of bewegen.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Als het consultatiebureau of jeugdgezondheidszorg vermoedt dat een kind risico loopt op een taalachterstand in de Nederlandse taal, komt het kind in aanmerking voor VVE (voor- en vroegschoolse educatie). Dit betekent dat een kind vier dagdelen per week gebruik mogen maken van de peuteropvang. Het doel van dit traject is om deze peuters goed voor te bereiden op de basisschool. 

Meld uw kind aan

Wilt u uw kind aanmelden voor de peuteropvang? 

Of wilt u eerst vrijblijvend een keer een kijkje komen nemen? 

Neem dan contact met ons op. 

Tarieven en informatie

U vindt de tarieven van de (peuter)opvang en meer informatie over o.a. het pedagogisch beleid op de website van Stichting H³O.


Naar tarieven en informatie →