Opvang

PEUTEROPVANG

In onze peuteropvang (voorheen peuterspeelzalen) is voor kinderen van 2 tot 4 jaar veel te beleven, spelen en ontdekken. Met veel plezier komen peuters op meerdere dagdelen per week naar ons toe.

De pedagogisch medewerkers dagen de kinderen uit om zich te ontwikkelen en nieuwe ontdekkingen te doen.

Buitenschoolse opvang (BSO)

De BSO wordt geleid door ervaren pedagogisch medewerkers. U kunt bij ons terecht voor voorschoolse-, naschoolse en vakantieopvang. IKC De Sterrekijker biedt deze opvang vijf dagen per week aan. Maandag, dinsdag en donderdag zijn drukke dagen. Het komt voor dat er op die dagen een wachtlijst voor de buitenschoolse opvang is.

Continurooster

Onze school werkt met een continurooster. Alle kinderen blijven tijdens de lunchpauze op school. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Ouders/verzorgers zorgen zelf voor een gezonde maaltijd en geven die aan het kind mee naar school.

Op woensdag zijn alle kinderen om 12.30 uur uit. Dan lunchen de kinderen thuis of eventueel op de BSO.

peuteropvang

In onze peuteropvang, voorheen peuterspeelzalen, is voor kinderen van 2 tot 4 jaar veel te beleven, te spelen en te ontdekken. Met veel plezier komen peuters op meerdere dagdelen per week naar ons toe. De pedagogisch medewerkers dagen de kinderen uit om zich te ontwikkelen en nieuwe ontdekkingen te doen.

GEzonde opvang

H3O biedt gezonde peuteropvang. Wij zorgen voor gezond eten en drinken, zo krijgen de kinderen water aangeboden en maken ze kennis met verschillende soorten fruit. Ook krijgen alle peuters wekelijks beweeglessen en spelen ze veel buiten. Op speelse wijze halen de peuters het H3O ‘Beweegdiploma’. Naast dat uw kind plezier heeft in het bewegen, stimuleert het bewegen ook het aanleren van motorische, persoonlijke, sociale en emotionele vaardigheden.

Optimale voorbereiding op de basisschool

Al onze opvanglocaties zijn gevestigd in een basisschool. Samen vormen zij een integraal kindcentrum (IKC) waarbij opvang en onderwijs onder één dak zit. De peuters spelen dan ook regelmatig samen met de kleuters. Met aantrekkelijke ontwikkelingsmaterialen en educatieve programma’s worden de peuters voorbereid op de kleutergroep. De medewerkers van de peuteropvang en de basisschool vormen een hecht team en hebben intensief contact. Door te profiteren van elkaars deskundigheid zorgen zij samen voor een soepele overstap van je kind naar groep 1.

Extra aandacht voor woordenschatonderwijs

Wij hebben extra aandacht voor woordenschatonderwijs. Woordenschatontwikkeling heeft namelijk een directe relatie met schoolsucces. In alle vakken en bij alle lessen hebben kinderen woorden nodig om de les te kunnen begrijpen. Wanneer kinderen te weinig woorden kennen stagneert hun ontwikkeling in de middenbouw. Niet vanwege intelligentie, maar vanwege een gebrekkige woordenschat. Wij stellen ons daarom als doel dat iedere kleuter bij de start van groep 3 over een woordenschat van minimaal 3000 woorden beschikt. Dit woordenschatonderwijs start al spelenderwijs bij de peuters. Onze pedagogisch medewerkers zijn getraind om uw kind bij deze ontwikkeling te begeleiden.

opvang en ouders vormen een team

Een goede relatie tussen opvang en ouders is belangrijk om optimale voorwaarden te scheppen voor de ontwikkeling van kinderen. Ouders en pedagogisch medewerkers werken daarom als een team samen. Elke locatie heeft ook regelmatig ouderbijeenkomsten om kennis te delen en er worden leuke activiteiten voor ouder en kind georganiseerd. Daarnaast heeft elke locatie een boek- en speluitleen.

bereken uw kosten

Om de kosten voor kinderopvang voor uw persoonlijke situatie te berekenen, kunt u gebruikmaken van een handige rekentool. Deze tool biedt inzicht in de totale kosten, inclusief eventuele overheidsbijdragen en uw eigen bijdrage. Zo weet u precies waar u aan toe bent.

Scroll naar boven