Organisatie van opvang en onderwijs

Scroll naar beneden en kom meer te weten over: 

  1. Stichting H³O
  2. IKC De Sterrekijker
  3. Peuteropvang
  4. Voorschoolse opvang
  5. Buitenschoolse opvang
  6. Vakantieopvang

Stichting H³O

IKC De Sterrekijker maakt deel uit van Stichting H³O, een christelijke stichting voor opvang en onderwijs te Dordrecht. Stichting H³O vertegenwoordigt 16 peuteropvang-locaties, bso’s, 10 basisscholen, een sbo en 3 middelbare scholen. 


De stichting ondersteunt de locaties om kinderen in de leeftijd van 2 tot 18 jaar goede opvang en goed onderwijs te bieden en met deskundige zorg en aandacht te begeleiden bij een maximale en persoonlijke ontplooiing.  


Op de website van de stichting leest u meer over Stichting H³O.

Integraal Kindcentrum (IKC)

Een gezamenlijke visie en hechte samenwerking tussen school, speelzaal en buitenschoolse opvang waarborgen de doorgaande lijn in de ontwikkeling van de kinderen. Als ouder heeft u bij ons te maken met één ‘loket’ voor alle diensten:

het integraal kindcentrum (IKC). 


IKC De Sterrekijker heeft een eigen peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. Deze voorzieningen zijn in hetzelfde gebouw gevestigd als de school, samen zijn wij 1 organisatie.


Vakantieweken en vrije dagen worden door de school aan de voorschoolse en buitenschoolse opvang doorgegeven. U hoeft dit als ouder dus niet zelf te doen. Opvang tijdens deze dagen wordt in rekening gebracht, behalve voor studiedagen van de school.

Peuterspeelzaal

De peuterspeelzaal is geopend op maandag-, dinsdag-, woensdag- en vrijdagochtend tussen 08:30 en 12:00 uur. Soms zijn er wachtlijsten om kinderen op de speelzaal te plaatsen; meldt u zich tijdig aan. Plaatsing op de peuterspeelzaal staat niet gelijk aan plaatsing op school. Deze situatie is ingegeven vanuit het feit dat er een wachtlijst is voor groep 1. Informeer hiernaar bij een van de peuterleidsters. De medewerkers van de speelzaal staan u graag te woord en kunnen u alle gewenste informatie geven.

Kinderopvang

Kinderopvang bij Stichting H³O is flexibel. U kiest dagen die bij u passen, hele of halve dagen, vast of wisselend, wekelijks of incidenteel. Al deze opvangmogelijkheden komen in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag  door de belastingdienst. Stichting H³O kan u ondersteunen bij de administratieve verwerking van aanvragen en toeslagen op uw ouderbijdrage. Voor meer informatie en de actuele tarieven verwijzen we naar www.h3o.nl

Voorschoolse opvang (vso)

De voorschoolse opvang (VSO) is elke dag geopend vanaf 07.30 uur. Er is tijd voor ontspanning, een spelletje of wat lezen. De VSO vindt plaats in de eigen VSO-ruimte bij de ingang aan de achterkant van de school. De voorschoolse opvang kan al dan niet gecombineerd worden met buitenschoolse opvang.

Buitenschoolse opvang (BSO)

De buitenschoolse opvang wordt geleid door ervaren pedagogisch medewerksters. IKC De Sterrekijker biedt deze opvang vijf dagen per week aan. Maandag, dinsdag en donderdag zijn drukke dagen. Het komt voor dat er op die dagen een wachtlijst voor de buitenschoolse opvang is. Mocht dit het geval zijn, dan kunt u zich hiervoor aanmelden en ondertussen gebruik maken van een andere locatie. Alle informatie hierover kan worden verstrekt door onze kantoormedewerksters.

Vakantieopvang

Mocht u tijdens de schoolvakanties behoefte hebben aan opvang voor uw kind, dan kunt u gebruik maken van vakantieopvang. Tijdens de vakantieopvang kunnen verschillende BSO's van H³O-scholen samengevoegd worden. Afhankelijk van het aantal aangemelde kinderen voor de vakantieopvang vindt deze plaats in ons eigen gebouw of bij de BSO van een andere H³O-school. 

Al deze opvangmogelijkheden komen in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag door de belastingdienst. Voor informatie of advies kunt u bellen naar Stichting H³O via 078-8905021 of mailen naar opvang@h3o.nl.