Ouders en de school

De groepsleerkracht als eerste aanspreekpersoon

-

Eerste aanspreekpunt voor de leerkracht

-

Drie of vier keer per jaar vinden er gesprekken plaats

-

Eenmaal per jaar staat een pedagogisch onderwerp centraal

Ambassadeurs voor de school en klankbord voor de directie

Voor sommige onkosten vragen wij een vrijwillge bijdrage van ouders

Schakel tussen alle

onderdelen van de opvang en directie

Schakel tussen de ouders, school-leiding en het bestuur

Voor overleg tussen de scholen van Stichting H³O.

Een initiatief van en voor ouders

-

Communicatie-platform voor school en ouders