Praktische zaken in alfabetische volgorde

Hoe u uw kind aanmeldt voor IKC De Sterrekijker

-

Hoe gaan we om met ongevallen?

Vieren: samen ervaren en beleven


Hoe wij 8e groepers begeleiden in hun keuzeproces

Afspraken over het parkeren

Veiligheid en ontruiming

Hoe u verlof aanvraagt buiten de vakanties

Waar zet u uw fiets?

-

-

Hoe wij omgaan met beeldmateriaal

Waar u verloren spullen kunt terugvinden

Wat neem je mee naar school?

-

Wat wij doen aan gezond bewegen

-

Hoe wij luizen ontdekken en bestrijden

Inzage in het dossier van uw kind

-

Hoe u een klacht indient-

Medicijngebruik op school

-

Huiselijk geweld en kindermishandeling


-

Hoe wij op school omgaan met het gebruik van mobieltjes

Hoe u uw kind aanmeldt voor schoolmelk van Campina

Elk jaar een leuk uitstapje


-

Het vakantieschema vindt u hier

Hoe u wijzigingen aan school doorgeeft

Hoe wij handelen bij

ziek zijn